МАМИНКА  
неизвестни страници от миналото на българите...

leafborder.gif (3441 bytes)

През 1902-1909 във Военното на Н. Ц. В. Училище учат две момчета -
Никола Батоев (1888-1951) и Георги Радков (1890-1945), братът на Пенка Батоева.
Там те се сприятеляват и по-късно се сродяват.

1908 г.- юнкери във Военното на Н. Ц. В. Училище
(от ляво на дясно) Никола Батоев, Георги Радков, Ив. Банелиев

 

Из автобиографичните бележки
на Никола Батоев в родовата книга

След завършването на 2-ри прогимназиален клас - на 13 години бях изпратен в София с учителя Марин Велев - роднина от с. Видраре, за да се явя на конкурсния изпит за постъпване във Военното училище. Изпита издържах и на 1 Септемврий 1902 г. бях приет като кадет във Военното на Н. В. Цар Фердинанд Училище. Настойник ми беше моята братовчедка Евгения Елмазова, известна като писателка с псевдонима Евгения Марс. Цели 7 години учих в това училище. Бяхме напълно изолирани от външния свят. Много рядко ни пускаха в отпуск и винаги стъкмени като кукли: с червени лачени колани и бели кожени ръкавици. Бях много палав, но се учех добре.

 

1902 г.
Кадет Никола Батоев в ІІІ клас, ІІ отделение
на Военното на Н. В. Цар Фердинанд Училище


1902 г.
Кадет Георги Радков с двете си сестри Пенка и Мара

1907Pleven

През лятото на гроздобер в Плевен - 1907 година
долу седнали от ляво надясно втората е Пенка Радкова (Батоева) и по-нататък - бъдещият й съпруг юнкер Никола Батоев и братът на Пенка - юнкер Георги Радков

Страници от Записната книжка
на Юнкера Георги Русев Радков
от I рота, IV взвод на Военното на Н. Ц. В. Училище


1907 година

17 октомври, Сряда
Тази сутрин имахме за първи път механика. Преподавател ще ни е г-н Н. Василев. Втория час, понеже отсъствуваше преподавателя, имахме военно законоведение. Третия и четвъртия час бяха празни, понеже нямаме преподаватели. След обяд до 3 часа имахме ротно учение. Имахме малко пасивна гимнастика, а след това имахме маршировка и разни престроявания и то с пушките. На занимание бяхме в ротата.

18 октомври, Четвъртък
Тази сутрин във времето на четвъртия час взводният офицер ни чете един правилник от Началника на училището и ни каза да приготвим за отговор подир обяд някои параграфи от инструкцията. След обяд първия час взводният офицер ни изпитва от инструкцията. Изпита и мен. Втория час имахме фронтово учение.

19 октомври, Петък
Тази сутрин на втория час дойде г-н подполковник Папазов и ни предаде лекция по законоведение Третия час имахме топографическо чертане. Дойде г-н капитан Бъчваров. Четвъртия час на военна хигиена ни дойде г-н санитарния капитан Юруков. След обяд първия час взводния офицер ни изпитва от инструкцията, а втори час имахме строеви занятия с пушките.

20 октомври, Събота
Първия час нямахме нищо, понеже няма преподавател. Третия час на топография ни идва г-н преподавателя по законоведение След обяд нямахме нито клас, нито учение, а бяхме в ротата. След закуска си изнесохме навън одеялата и ги изтупахме.

21 Октомври, Неделя
Сутринта ходихме в черква и от там отидохме в ротата, дето си извадихме всичките книги от шкафа и ги прегледа взводният офицер. След това излязохме в парка и стояхме до обяд. След обяд излязохме към 3.5 часа в парка и играхме на някои игри. В парка стояхме до вечеря.

22 октомври, Понеделник
На втория час сутринта имахме тактика и ни дойде за преподавател и за пръв път г-н капитан Лефтеров. Третия преподавателя отсъства. Шестия час имахме единично учение вън. Седмия час имахме хорово пеене целия клас в салона. Разучавахме една нова песен.

23 октомври, Вторник
На втория час по администрация ни дойде г- н капитан Лефтеров, но в цивилна форма. На четвъртия час по артилерия ни дойде за преподавател г-н майор Ангелов. След обяд, втория час имахме единично обучение с пушките и малко игри. Седмия час стояхме в ротата.

24 октомври, Сряда
Втория час на аналитика ни дойде за преподавател г-н Икономов. Четвъртия час на военна история ни дойде за преподавател г-н капитан Куртев. След обяд от 2-3 ч. имахме ротно учение под командата на ротния ни командир

25 октомври, Четвъртък
Днес ни дойде за пръв път още един нов преподавател, а именно г-н капитан Тихчев по фортификация. След обяд първия час взводният офицер изпитва за частите на пушката, а втория час имахме строеви занятия навън.

26 октомври, Петък - Димитровден
Сутринта след черква отидохме в ротата, дето към 10.5 ч. се строихме за отпуска и аз излязох. Сутринта, като излязох, отидох у Руменов, дето беше купен подарък за г-н взводния офицер. Той беше много хубав и подходящ за целта, за която беше. Той представляваше орел с разперени крила, кацнал на един бронзов пиедестал и в клюна си държи един часовник. След малко като си излязоха тия, които отидоха да го поднасят и аз отидох там да направя визита. Той ме прие най-любезно и ме покани да вляза вътре в стаята. Разговаряхме за разни работи, особено за военните предмети и за нас. Постоях около 1/4 час и си излязох, като той остана много доволен задето съм го посетил, а и аз останах доволен от добрия прием.След обяд се върнах към 5 ч. в училището, понеже отпуска ни беше до 5.5 часа.

27 октомври, Събота
След обяд слязохме в клас, дето г-н взводния офицер ни говори доста надълго за подаръка, който сме му поднесли, а именно благодари ни за него и каза, че ние сме съзнали неговите грижи, които е положил за нас и че този подарък ще му служи за спомен дълги години и той за него е бил по-драгоценен и повече се е радвал на него отколкото да биха го произвели в чин.

28 октомври, Неделя
Сутринта след черква останахме в парка до 10.5 ч., а после за обяд в ротата.След обяд към 2.5 ч. излязохме на разходка. Отидохме до семинарията, дето поиграхме малко и се върнахме към 4.5 ч. в училището. До вечеря нямахме занимания.

29 октомври, Понеделник
Днес пак не ни дойде преподавател по топография. След обяд първия час имахме вътрешна служба. Втория час имахме машинна гимнастика повечето време и малко с пружините. Седмия час имахме пение.

30 октомври, Вторник
Първия час след обяд имахме дисциплинарен изпит за първи път. Преподаваше ни помощника на взводния офицер г-н поручик Рангев. Втория час имахме единично обучение с пушките. Правихме хватката за стрелба в разните положения.

31 октомври, Сряда
След обяд от 2 до 3 часа имахме ротно учение под командата на г-н капитан Туйков. Имахме маршировка в разните строеве и престрояване във време на движение и на място. На занимание бяхме в ротата

1 ноември, Четвъртък
Днес пак не ни дойдоха преподаватели по военна педагогия и типография.Първия час след обяд взводния офицер изпитва за частите на пушката. Втория и третия час имахме строеви занятия, но третия час след обяд се упражнявахме в командване.

2 ноември, Петък
Първия час след обяд имахме единично обучение горе в коридора, но аз стоях малко, понеже отидохме на фехтуване и то за първи път! Вторият час взводния офицер изпитва за частите на пушката, а третия час имахме обучение в командване на младия войник

3 ноември, Събота
След обяд към 3,5 часът отидохме на баня и се върнахме към 4 часа. Оставалото време стояхме в ротата.Вечерта, като се върнахме от вечеря ни казаха да се запишем за отпуска за утре. това навярно стана по случай сменянето на г-н началника на училището.

4 ноември, Неделя
Тази сутрин след службата в черква имаше панихида по случай смъртта на портупей юнкера Ст. Ботев. След черква към 10,5 часа ни пуснаха преди обяд в отпуска. Към 5 часът и 1/4 се върнах в училище.

5 ноември, Понеделник
Първия час сутринта за първи път ни дойде преподавател по топография, а именно от Генералния щаб един капитан. петия час имахме единично обучение вън на двора. Шестия час имахме дисциплинарен изпит. Седмия час имахме хорово пение в салона, целия клас.

6 ноември, Вторник
Петия час взводния офицер изпитва по наставлението за стрелба ч. II, това което имахме. Шестия час имахме обучение на младите войници в строево отношение, а именно войнишкият стоеж без пушка, и как трябва да се разправя на войника. Седмия час имахме единично обучение вън на двора. Занимавахме се с разни хватки и маршировка.

7 ноември, Сряда
След обяд от 2-3 часа имахме взводно учение под командата на взводните юнкери, за да се упражняват в командване. След закуска стояхме в ротата до вечеря, а и след вечеря също. На проверка ни предадоха да се облечем утре с парадните дрехи за преглед.

8 ноември, Четвъртък - Арахангеловден
Днес бяхме в парадно облекло. След утринната закуска излязохме на двора, дето г-н генерал-майор Назлъмов, понеже щеше да се сменя ни пита за жалби и претенции. Останалото време стояхме в клас и на двора. За обяд игра (тръбата) в 11 ч. Като отидохме в столовата бившият ни началник г-н генерал Назлъмов ни държа една прощална реч, а именно следващата:
"Господа, преди да се прощавам с вас аз желая да ви кажа няколко думи. Назначен началник на училището преди 3 години, днес аз по Височайша заповед предавам училището и преминавам на друга длъжност. Още с дохождането ми аз дойдох с убеждението, че нашето училище не е като другите училища, а е със специални задачи, да се подготвят офицери за българската войска, която да ги учи на една тежка обязаност. В днешно време, когато армията не състои от наемници, а от българските граждани, може да се каже, че офицерите и под-офицерите са единственият постоянен състав на армията. Ние, българите, както знаете, имаме нужда от силна армия, обаче по причини, които не зависят от нас, трябва да се стараем да я направим силна по качество. Воидм от тази идея, аз се старах и старая да направя от вас офицери не изнежени, а офицери с твърд характер, твърда воля, привикнали на работа, съзнателни изпълнители на заповедите на началството си, привикнали на работа и труд. Дисциплинирани български войници, само те могат да създадат мощна държава. Какво значение има армията за един народ, това го знае всеки, вие сте учили историята: до когато римските граждани с чест отбраняваха държавата, когато в тях имаше дисциплина, която достигаше до варварство, тогава Рим от нищожно градче успя да присъедини към себе си целия познат свят. Каква е била дисциплината вие го знаете по-добре от мен, историята ви е прясна в ума. Достатъчно е да ви напомня случката, когато един от римските консули осъди сина си на смърт за изпълнение на неговата заповед. Помните на средата на IV столетие преди Христа за борбата между Рим и атиняните, при срещането на двете страни около Везувий. Латиняните, които познавали римската тактика и стройност, искали с борба, която ние наричаме сблъскване на предните постове, да разстроят римската войска, консулът на Рим е виждал, че римската армия е силна, когато действа заедно, заповядал, че нито един да не влиза в единоборство и борба с тях. Неговият син, който е приел единоборство и убива едного противника си, обаче бащата, като вижда, че неговият син не му е изпълнил заповедта, осъдил го на смърт и заповядал да го екзекутират. Но после, когато римляните се изнежиха, честта за отбраната на престола и отечеството била премахната, Рим падна под ударите на варварството. Друго чувство, което исках да развия у вас, то е преданост към престола и господаря на българската династия! Аз съм имал и друг път случай да ви говоря за заслугите на нашия Господар за Отечеството ни. Дошъл в България преди 20 години в апогея на междуособиците, когато син беше се опълчил срещу баща, брат против брата, когато външна окупация застрашаваше нашето Отечество. Със своята твърда воля, със своето умение и любов към Отечеството докара България до това, до което се намира сега, почти вътрешните борби са унищожени. Ний, българите, имаме да разрешаваме още исторически задачи. Вие знаете, че част от нашите единоплеменници са още под чуждо иго. Вий, които се готвите за бъдещи учители на войниците, на вашите съграждани, трябва да сте предани от сърце на Българската династия и Господаря, които са залогът за преуспяването на нашето Отечество. Вий трябва да работите в същата посока, благодарение на която ще можете да станете пазители на славата на Българския престол, на нашето мило Отечество България. На прощаване аз ви желая да работите в същата посока, да излязат от вас примерни офицери и увенчаете с успех грижите на Господаря и моите..."

Ура, Ура, Ура!... След обяд в 1 часа се строихме с оръжие и амуницията и към 1.5 часа слязохме долу и в 2 часа дойде новият началник на училището г-н генерал-майор Диков. Още като дойде, той ни поздрави и после това го обиколихме всички и той ни държа следната реч:
"Господа! Господарят в своите грижи за преуспяването на Военното училище ми заповядва да напусна високия пост и да дойда при вас, за да ви бъда полезен като ваш началник и старши възпитател. В изпълнение на Височайшата воля - аз днес приемам управлението на единственото в България Военно училище, гордост на всички ония, които милеят за военното възпитание на нашето юношество, на тези интелигентни изпълнителни граждани и доблестни офицери на нашата армия. Моите усилия ще бъдат насочени за спазване доброто име на военното училище. В тази си посока аз искам вашата помощ, вашето съдействие, за спазване реда и дисциплината в училището. Искам вие съзнателно да се подчинявате на вашите началници, възпитатели и учители; искам да сте трудолюбиви и високо нравствени. Искам да има една високо кристална атмосфера, за да се диша до упояване, където да има всички нравствени елементи и, когато това стане, аз ще имам следователно честта да отида при Вашия Августейши шеф Н. Ц. Височество с гордост и да ме кажа: Господарю, Вашите юнкери и кадети денонощно се трудят, те са по-чисти от сълзите на майките им, техният дух и храброст надминува този на бащите и прадедите им. Всички са силни по тяло и душа, навикнали да се подчиняват на началството. Силни са те в другарството, в чувство на принадлежност към армията и страст очакват златните еполети, за да се явят в армията и служат гордо и с достойнство. Юнкери и кадети, когато Господарят чуе това, от неговата радост няма да има по-голяма. Той от висотата на своя престол, упоен и радостен, ще ви даде пожелание за по-добър напредък. Вие всички знаете, доколко той ви обича. Зная, че вие имате желание да ви изкажа неговата благодарност. Дайте простор на вашите гърди и кажете, че сте предани на Господаря!"

Ура! След това имаше жалби и претенции и си отидохме в ротата. След обяд до към 3 часа отидохме долу пред фронта и се фотографирахме нашия клас с г-н генерал Назлъмов. След това той се фотографира с господа офицерите и като свърши това, ние с II специален клас излязохме пред фронта и запяхме една песен, а след това го вдигнахме на ръце и го понесохме надолу с "Ура" и така го носихме на ръце до завоя за към града. Преди това го вдигахме само нашият клас, само на ура. Той остана трогнат от нашата постъпка и възхитен от радост се раздели с нас. А и ние, по-право да кажа, аз съм много доволен от него и от неговата, на място, строгост.

1907 г., 8 ноември, Четвъртък - Арахангеловден
Снимка за спомен на генерал Назлъмов с юнкерите и кадетите
от Военното на Н. Ц. В. Училище

9 ноември, Петък
Петия час имахме обучение на младите войници в стрелково образование и нашата рота имаше фехтование. Шестия час имахме единично обучение. Седмия час имахме наставлението за стрелба.

10 ноември, Събота
Днес отсъстваха преподавателите по механика и турски език. Вечерта преди вечеря ротният командир ни каза, че останали доволни всички от доброто изпращане на началника на училището и ни каза, че от сега нататък ще ни пускат в отпуск по често и веднага след черква.

11 ноември, Неделя
Днес ни пуснаха в отпуск. Аз излязох преди обяд и обядвах у настойника си. Сутринта ходих из града до обяд. След обяд към 3 и половина часа отидох у едни познати, но ги нямаше в къщи и се върнах у настойника си. Върнах се към 5 часа от отпуск.

12 ноември, Понеделник
Петия час имахме единично обучение в коридора. Шестия час имахме наставления за стрелбата. Седмия час имахме хорово пение целия клас.

13 ноември, Вторник
Петия час имахме наставление за стрелбата ч. II. Шестия час имахме обучение на младите войници в строево отношение, а именно обръщания. Седмия час имахме единично обучение в коридора.

14 ноември, Сряда
След обяд от 2,5 до 3,5 часът имахме ротно учение. Командва ротата фелдфебелът на втора рота, за да се упражнява. През това време ни поздрави началника на училището.

15 ноември, Четвъртък
Бойният празник на армията Днес имаше отпуск по случай този празник. Пуснаха ни реди обяд в 10,5 часът и аз излязох. След обяд се върнах към 5 часа от отпуск. В 8 часа вечерта слязохме в салона, гдето г-н подполковник Бошнаков ни говори някои работи от Сръбско - българската война, а след това с магическия ни показаха ликовете на падналите офицери и портупей юнкери във време на войната и г-н подполковник Бошнаков ни четеше кратки биографии за всеки един от тях и какъв е бил всеки от тях като офицер, неговия характер и качества. След ката се свърши всичко това началникът на училището ни държа една прочувствено реч, която бе тъкмо на място и много добра. След като се свърши речта му извикаха фелдфебелите и взводните юнкери и ги произведоха портупей юнкери.

16 ноември , Петък
След обяд имахме фехтование. Шестия час имахме отдаване на чест от място и във време на движение и без спиране във фронт.

17 ноември, Събота
Днес нямахме баня по нямане на вода и затова си изтърсвахме постелните принадлежности и стояхме на двора от 4,5 до 5,5 часа.

18 ноември, Неделя
Днес излязох в отпуск. Пуснаха ни към 10 часа сутринта. След обяд излизах из града и към 5,5 часа се върнах в училището.

19 ноември, Понеделник
Петия час имахме машинна гимнастика, вън. Правихме по няколко упражнения на снарядите и прескачахме хоризонталното дърво и се изкачвахме по нагорката.

20 ноември, Вторник
Втория час сутринта правихме класно по турски език. След обяд застъпих дневален втора смяна и отсъствах от учение целия следобед. 21 ноември, Сряда След обяд от 5 часа имахме взводно учение под командата на отдельонния началник. При маршировката, началникът, който беше близо, ни каза "Отлично" и след това "маладци". Но забравих да спомена, че преди закуска,за гдето се бяхме строили преди сигнала, ротният командир ни нарече всички "овци", просто един излязъл и ние всички подир него.

22 ноември, Четвъртък
След обяд имахме единично обучение на двора, изключително бой с ножове. Последния час имахме подготовление на учителите за младите войници в гимнастика и игри.

23 ноември, Петък
Петия час имахме обучение на младите войници по стрелково образование, но не стоях до края, понеже имах фехтовка. Шестия час имахме отдаване на чест, рапортуване и предаване на заповеди. Дойде по време на учението началника и каза да поиграем. Закуската правихме в клас. Взводния поручик ни каза, че от сега нататък сутрин през голямото междучасие и след обяд след закуската, можем да излизаме на двора без строй и се връщаме без строй. След обяд на дисциплинарен урок взводния поручик ни разправя за това, което искал да направи новият началник, а именно да дава литературно-музикални вечеринки и други работи

24 ноември, Събота
Вечерта имахме литературно-музикална вечеринка. Имаше свирене на мандолини, китари, цигулки, четиво, декламации и магически фенер. Аз вземах участие в мандолинения концерт. След свършването началника ни благодари за доброто изпълнение на всички номера.

25 ноември, Неделя
Днес ходих в отпуск преди обяд. Ходих сутринта и след обяд в града. Прекарах доста хубаво. Върнах се към 5,5 в училище.

26 ноември, Понеделник
Петия час имахме единично обучение с пушките. Излизахме на двора, гдето имахме маршировка около 1/4 час, а след това правихме хватки и маршировка поединично. Шестия час имахме вътрешна служба.

27 ноември, Вторник
Шестия час имахме обучение на младите войници по строевото образования, а именно в маршировка и установяване. Седмия час имахме машинна гимнастика и игри.

28 ноември, Сряда
Днес от 4-5 часа имахме ротно учение. Командваха юнкерите от II специален клас, имахме маршировка, обръщане и много други. такива.

29 ноември, Четвъртък
Петия час имахме единично обучение, но не стоях до края, понеже ходих на фехтование. Седмия час имахме обучение на младия войник в игри. Показаха ни разни игри.

30 ноември, Петък
Петия час имахме обучение на младите войници. А по строево образование, как да се мери по разни цели. Шестия час имахме отдаване на час и предаване на заповеди. Имахме маршировка и бегом в каре.

1 декември, Събота
Днес след второто междучасие застъпих дневален втора смяна. Тъй щото третия и четвъртия час отсъствах от клас. След обяд стояхме в ротата през всичкото време.

2 декември, Неделя
Днес нямаше отпуск по причина на много болести из градът. Сутринта след черква останахме на двора и играхме. В 10 часа ни заведоха в салона, дето имаше забавление от II рота и даваха първо действие от "Хъшовете". От 5-6 часа имахме танци с оркестъра.

3 декември, Понеделник
Днес си научих програмата за изпитите. Именно, почват от 7 т. м. и траят до 20 т. м. След обяд имахме единично обучение и устав за вътрешната служба.

4 декември, Вторник
След обяд нямахме единично обучение, а само имахме обучение на младите войници в строево образование и имахме наставления за стрелбата. За утре се готвим за класно. 5 декември, Сряда Днес имахме класно упражнение по механика. Реших задачите. След вечеря имахме забавление. Капелмайстора свири на пиано няколко парчета и ни показваха картини с магическия фенер. 6 декември, Четвъртък Отидох в лазарета и стоях до неделя 9 ХII.

9 декември, Неделя
Днес излязох от лазарета и държах изпит по администрация, сутринта. писа ми бал 12.

10 декември, Понеделник
След обяд имахме предаване на младите войници машинна гимнастика, а след това имахме игри. Останалото време бяхме в клас.

11 декември, Вторник
След обяд имахме устен изпит по тактика. Аз държах след закуска и отговорих, не напълно, макар че знаех добре материала, понеже се смутих много и много работи забравих да кажа.

12 декември, Сряда
След обяд имахме учение. Марширувахме с престроявания. Дойде при нас началника.

13 декември, Четвъртък
Днес имахме устен изпит по артилерия. Падна ми се 4 билет. Отговорих на всичко почти и вярвам да ми е писал доста добър бал.

14 декември, Петък
Днес нямахме изпит по нищо, а се занимавахме с френски език. След обяд имахме гимнастика, а нашата група фехтование.

15 декември, Събота
Днес имахме устен изпит по френски език. Изпитваха ни в рисувалния кабинет. Отговорих доста хубаво и почти на всичко.

16 декември, Неделя
Днес се занимавах с фортификация, целия ден, понеже имаме утре изпит по това. Целия ден се занимавахме в клас.

17 декември, Понеделник
Днес имахме устен изпит по фортификация. Не можах да отговоря тъй както трябваше. Изпитаха ме едва след втория час след обяд.

18 декември, Вторник
Днес имахме гимнастика. Прескачахме хоризонталното дърво и кобилата и правихме гимнастика на уредите. също занимавах се днес с турски език за изпита.

19 декември, Сряда
След обяд до закуска имахме отделен изпит по турски език. Извадихме билети и всеки по един глагол, който а се спрегне във всички времена и наклонение. Останалото време се занимавах.

20 декември, Четвъртък
След обяд взводния офицер ни извади навън и се бихме със снежни топки едната редица срещу другата и имахме маршировка!!

21 декември, Петък
Днес имах изпит по топография. Изпитаха ни след обяд. Падна ми се 9-и билет и отговорих доста хубаво, на не зная какъв бал ми е писал.

22 декември, Събота
Днес целия ден се занимавах с механика за утрешния изпит. След обяд седяхме всичкото време в клас.

23 декември, Неделя
Днес имахме изпит по механика. Изкарах благополучно и отидох до се приготвям за отпуск в ротата. След 1,5 часа се построихме с парадни дрехи за театъра. Даваше се пиесата "Към пропаст" от Ив. Вазов. Хареса ми се много, а също и актьорите играха много хубаво. Върнахме се към 7 часа от театъра и ни заведоха на вечеря и веднага след вечеря ни пуснаха в задгороден отпуск до 3-ти 10 часа сутринта.

1908 година

3 януари, Четвъртък
Днес пристигнах и се явих в училището. Целия ден стоях в ротата. Вечерта свири грамофона.

4 януари, Петък
Днес се записах за болен от цирей, предписаха ми превръзка. Нашата рота имаха репетиция за парада, но аз не ходих и стоях цял ден в ротата.

5 януари, Събота
Днес пак не ходих на репетицията, понеже не влизах в разчета. Целия ден стоях в ротата и четох една книга.

6 януари, Неделя
Днес нашите отидоха на парад, а аз останах. В 10 часа застъпих дневален І смяна. След обяд излизахме на двора и имаше бой със сняг.

7 януари, Понеделник - Ивановден
Днес нямаше отпуск и стояхме до 11 часа в клас. След обяд стояхме в ротата и излизахме малко на двора. Вечерта нямаше занимание, а стояхме в ротата.

8 януари, Вторник
Днес отново почнахме клас. След обяд имахме обучение на младите войници по строевото образование. Също имахме единично обучение в ротата

9 януари, Сряда
След обяд имахме ротно учение от 2,5 до 3,5 часът, но аз не ходих, понеже имах цирей, а стоях в клас и се занимавах с уроците си.

10 януари, Четвъртък
Днес имахме наставление за стрелба, но след обяда, а другите два часа имахме единично обучение, но аз останах в клас.

11 януари, Петък
След обяд взводният офицер ни каза, че до второ разпореждане няма да имаме строеви занятия, а само устави. Имахме също дисциплинарен устав.

12 януари, Събота
След обяд бяхме в ротата и се занемявахме с устава. Ходихме на баня.

13 януари, Неделя
Днес имаше отпуска и аз излязох преди обяд. Бях на обяд у настойника си. След обяд излязох из града и към 5,5 часа се върнах.

14 януари, Понеделник
На проверка предадоха, щото всички сламени възглавници да се турят под чаршафите. Също грамофонът от сега нататък може да свири само след вечеря.

15 януари, Вторник
Днес след обяд имахме устен изпит по устава за вътрешната служба. Отговорих достатъчно, но не зная как.

16 януари, Сряда
След обяд ни водиха на разходка вън от оградата до Цариградското шосе дето ни разпуснаха и стояхме там повече от два часа и се върнахме в училището.

17 януари, Четвъртък
След обяд имахме в клас обучение на младите войници и един час имахме устав наставление за стрелбата.

18 януари, Петък
Днес след обяд втория час имахме машинна гимнастика. Първия час имахме обучение на младия войник в стрелково образование.

19 януари, Събота
Днес ни казаха, че щяло да има утре отпуска до 10,5 вечерта и вечерта може да отидем на театър. След обяд стояхме в ротата.

20 януари, Неделя
Днес излязох в отпуск преди обяд и бях на обяд у чичови си. След обяд до 6 часа вечерта ходих. Към 8 часа отидох в театъра, дето щяха да дават трагедията "Разбойници". Особено хубаво играха актьорите Огнянов и Кирков в ролите Франц и Карл. Особено ми се хареса. Свърши в 1,5 часа и в училището си легнахме в 2 часа след полунощ.

21 януари, Понеделник
След обяд единия час взводният офицер ни обясни на кого не е качил поведението, на кого не го е смъкнал и защо. Другите два часа имахме машинна гимнастика и хорово пение.

22 януари, Вторник
След обяд първия час имахме наставления за стрелбата, а втория час имахме обучение на младите войници и третия единично обучени.

23 януари, Сряда
След обяд нямахме никакви строеви занятия. Пробваха ни парадните мундири след обяд. През останалото време стояхме в ротата

24 януари, Четвъртък
След обяд имахме единично обучение първия час. Втория имахме наставление за стрелбата, и третия час имахме обучение на младите войници, гимнастика.

25 януари, Петък
След обяд имахме първия час обучение на младите войници стрелково образование Втория час имахме пасивна гимнастика и отдаване на чест на място и по време на движение.

26 януари, Събота
След обяд ходихме на баня, а останалото време бяхме в ротата. Нищо друго особено.

27 Януари, Неделя
Днес имахме отпуск. Аз излязох преди обяд. Обядвах у настойника си. След обяд излизах малко из града, а останалото време стоях в къщи.

28 януари, Понеделник
След обяд първия час имахме единично обучение, в коридора, а втория час имахме строеви устав.

29 Януари, Вторник
След обяд един час имахме единично обучение, другия - устав наставление за стрелбата и третия подготвяне на младия войник в строево отношение.

30 януари, Сряда
Днес бях дневален 3-а смяна и не ходих на учение.

31 януари, Четвъртък
След обяд имахме единично обучение, устав и пасивна гимнастика в коридора.

1 февруари, Петък
След обяд имахме обучение на младите войници по стрелковото дело и учение.

2 февруари, Събота
Днес ходих в отпуск преди обяд у настойника си. След обяд се поразходих из градът.

3 февруари, Неделя
Днес ходих в отпуск преди обяд. На обяд бях у вуйчо си. След обяд отидох у настойника си и стоях доста там.

4 февруари, Понеделник
След обяд имахме устав и другия час единично обучение. Седмия час имахме хорове пение целия клас.

5 февруари, Вторник
След обяд имахме наставление за стрелбата, обучение на младите войници и единично обучение. След вечеря ротния командир ни чете заповед, че се изключва юнкера от II спец. клас Георги Пенев.

6 февруари, Сряда
След като почистихме пушките, взводният офицер ги прегледа и ги намазахме.

7 февруари, Четвъртък
След обяд имахме единично обучение с пушките. Втория час имахме наставление за стрелбата, а третия имахме обучение на младите войници по гимнастика и игри.

8 февруари, Петък
След обяд имахме единично обучение на младия войник по стрелковото дело, първия час и единично обучение отдаване част, шестия час.

9 февруари, Събота
Днес след обяд не ходихме на баня, а стояхме през всичката време в ротата и се приготвяхме за отпуск.

10 февруари, Неделя
Днес ходих в отпуск преди обяд и бях у настойника. Вечерта ни водиха на театър. Даваха комедията "Лес" от Островски. Играха я доста хубаво и самата пиеса беше доста хубава.

11 февруари, Понеделник
След обяд първия час имахме единично обучение на двора с пушките. Втория час имахме строеви устав и предадоха ни церемониален марш на ротата, дружината и полка.

12 февруари, Вторник
След обяд втория час имахме обучение на младите войници по строевото дело, а третия час имахме гимнастика и единично обучение з пушките.

13 февруари, Сряда
След вечеря взводният портупейюнкер ни предаде, щото занапред записните книжки да не се носят в клас, записките да се водят по-пълно, при отиването ни в лазарета или когато сме назначени в наряд да се явяваме на отдельонните си началници, а също и когато ще отиваме в отпуск.Учение нямахме понеже времето беше лошо.

14 февруари, Четвъртък - Рождения ден на Н. Ц. В. Княза
Днес имахме отпуск и аз излязох и бях у настойника си на обяд. След вечеря като не ходихме в театъра ни заведоха долу в салона. Там имаше концерт от училищния музикантски оркестър и имаше танци. Също имаше и бюфет. Всичко трая до 9,5 часа

15 февруари, Петък
След обяд първия час имахме фехтовка, втория час имахме машинна гимнастика на снарядите и третия час имахме отдаване на чест и маршировка на двора, също имахме маршировка с песни.

16 февруари, Събота
След обяд излизахме на двора, а към 4 часа отидохме на баня. На проверка ротния надзирател предаде, щото да не се оставят чехлите по пирамидите, в столовата да не се вдига голям шум.

17 февруари, Неделя
Преди да ни пуснат в отпуск г-н ротният командир ни събра целия клас в чайната. Там той изкара тези, които се обвиняват за социалисти и каза, че това не е хубаво да има такива хора и ако има такива, то да бъдат толкова доблестни и да се изкажат и да не се крият, ако има. Каза, че положителни факти няма, а само се обвиняват заради това наказа само с по 5 дни на строг арест трима души, за дето двамата са чели неразрешени книги, а третият е кореспондирал с компрометирани издателства. Излязох в отпуск преди обяд и бях у настойника си.

18 февруари, Понеделник
Втория час след обяд ни четоха беседа по случай 30 годишнината от Сан-Стефанския договор, а именно за значението на

19 февруари - ден за радост и за тъга.
За радост, понеже в този ден България се ражда целокупна, каквато е била в стари времена, а тъга ни навява понеже в този ден освободена целокупна България се разкъса след няколко месеца от Берлинския договор, по който тя се разкъса на късове, от които една част се призна за васална, но и тя се раздели на северна и южна (Източна Румелия), друга остана под султана, Добруджа се даде на румънците и някои окръзи на сърбите и днес я виждаме ние така разкъсана и има наши братя, които са оковани още с тежките вериги на робството и техният поглед е насочен към нас и чакат ние да им се притечем на помощ и ги освободим от тежкото робство, както ни освободи братска Русия. Нам, със разпокъсването на България по Сан-Стефанския договор ни остават да изпълняваме още много задачи и то много трудни, които да съединят в едно целокупна Сан-Стефанска България. Русите проливаха толкова кръв за нас, сложиха костите си за да извоюват нашата свобода, и ето че сполучиха и изведнъж, като че ли всичко пропадна с Берлински договор, ако мога така да се изразя. В утрешния ден не трябва само да се радваме на нашата свобода и да си спомним за нашите братя отвъд Родопите, които стенат под натиска на тирана. не трябва да забравяме, че и те се нуждаят от свобода, че не могат да чакат на никого другиго, освен ако не на нас.
След седмия час се събра цялото училище в салона и преподавателят г-н Хр. Въргов ни говори по повод утрешния ден и значението му. Той говори доста дълго време една прочувствена дълга реч. Той изтъкна главно добрината и съчувствието на Царя Освободителя към нас и нашите тегла. Сам той е ободрявал ратниците за свобода и освободителите и е бил толкова великодушен, че не е споменал нито веднъж: "Ние проливахме кръвта си за вас, нашите най-добри синове загинаха за вашата свобода", а той е оставил за това да се сети сам българският народ, който би трябвало и се е сетил за това от признателност.

19 февруари, Вторник Сан-Стефанска България 30 години от Освобождението
Днес нямаме отпуск преди обяд, а само след обяд.

20 февруари, Сряда
След обяд от 2,5 до 3,5 имахме потно учение, гимнастика с пушките, а от 4-5 часа имахме пак ротно учение, маршировка и престроявания. Заниманието беше в ротата.

21 февруари, Четвъртък
След обяд първия час имахме единично обучение на двора. Седмия час имахме обучение на младите войници - подскачане напред през няколко крачки и играхме играта "дълга кобила"

22 февруари, Петък
Първия час след обяд имахме педагогия, а втория час имахме отдаване на чест на място и във време на движение.

23 февруари, Събота
След обяд, които щяхме да се маскираме, ни пуснаха в отпуск и аз си взех един японски костюм под наем от града. Вечерта към 7 часът слязохме в клас и се облякохме, а от там отидохме в салона, дето щеше да има бал маске. Имаше много оригинални и много хубави маски. Аз бях японка. Излезе много хубаво. Обикаляхме стаите няколко пъти и в салона танцувахме няколко танца.

24 февруари, Неделя
Днес ходих отпуск преди обяд и до 8 часа вечерта, на надвечер питах и ми разрешиха до 10,5 часа вечерта. На обяд бях у вуйчо си. След обяд ходих у едни познати.

25 февруари,Понеделник
Сутринта след втория час застъпих дежурен по столова и по тази причина отсъствах целия ден от клас и от учения.

26 февруари, Вторник
След обяд първия час имахме наставления за стрелбата. Третия час имахме единично обучение с пушките на двора. Правихме хватки с пушките и имахме обръщания.

27 февруари, Сряда
Четвъртия час сутринта имахме изпит по военно законоведение. Не направих особено хубаво. След обяд нямахме учение, а се занимавахме.

28 февруари, Четвъртък
Четвъртия час сутринта имахме писмен изпит по военно обучение. След обяд имахме два часа единично обучение и маршировка.

29 февруари, Петък
Третия час сутринта имахме писмен изпит по хигиена. След обяд имахме първия и втория час учение на двора по стрелба, а третия час имахме устав.

1 март, Събота
След обяд ходихме на баня, а останалото време стояхме в ротата и се занимавахме. Вечерта имахме беседа от г-н преподавателя Ив. Попов с прожекционния апарат за гр. Търновград.

2 март, Неделя
Тази сутрин имахме панихида по случай смъртта на юнкера от VII клас Отокар Стабрини, който се е поминал нощес в 2,5 часа. По този случай преподавателят г-н Хр. Въргов ни държа една кратка, но прочувствена реч. Ходих в отпуск преди обяд

3 март, Понеделник
След обяд отидохме в 2 часа с парадно облекло в католическата църква, дето се извърши опелото на покойния юнкер. От там тръгнахме и като заминахме шарения мост си тръгнахме за училището с изключение на VII клас, които отидоха до гробищата.

4 март, Вторник
След обяд имахме само час учение с пушките и то обучение на младите войници. Началника на училището извика тези, които се обвиняваха за социалисти, а на другите взводния офицер ни говори по този въпрос.

5 Март Сряда
След обяд на учение не ходихме. Аз стоях повече от 2 часа в работилницата по ръчна работа и работих.

6 Март, Четвъртък
След обяд първия час имахме фронтово учение, единочка с пушките. Също ходихме нашата група на фехтование. Днес научих, че се е поминал г-н генерал майор Петров в Берлин и също днес стана погребението на генерал Винаров.

7 март, Петък
Първия час след обяд имахме обучение на младия войник по стрелковото дело. Втория час имахме дисциплинарен устав.

8 март, Събота
След обяд нямахме преподавател. От 5 до 6 часа преподавателят г-н Илков държа беседа за Никопол и то впечатления от екскурзия преди две години. Той говори много увлекателно.

9 март, Неделя
Днес ходих в отпуск преди обяд и бях у настойника си. Сутринта излизах малко из града и това беше всичкото. Върнах се в училището след 4,5 часа.

10 март, Понеделник
Първия час след обяд имахме единично обучение с пушките. Втория час имахме устав.

11 март, Вторник
След обяд втория час имахме единично обучение. Обучаваха ни юнкерите, а седмия час имахме пасивна гимнастика и ни обучаваха същите.

12 март, Сряда
След обяд чистихме пушките, а от 2,5 до 3,5 имахме ротно учение Имахме маршировка и движение по условни знаци със сабята и други подобни.

13 март, Четвъртък
След обяд имахме пълна разглобка на пушките до 4 часа чак. Останалото време се занимавахме в клас. Друго нищо особено.

14 март, Петък
Днес целия ден учихме за предстоящия изпит и след обяд нямахме учение.

15 март, Събота
Днес почват изпитите. Грозен зор! Имаме днес по аналитика. Изкарах благополучно и получих бал 11.

16 март Неделя
Цял ден се занимавахме с администрация. След обяд в 3,5 ни изкараха на игри. Играхме на "роби". Удари ме случайно Кочанов в корема като се бях засилил и ми стана лошо, та отидох в лазарета и преспах там.

17 март, Понеделник
Тази сутрин имах изпит по администрация. получих бал 11. След обяд имахме занятия с флаговете на полето по сигнализация.

18 март, Вторник
Днес четох тактика цял ден. След обяд класа имаше гимнастика, но тези които изучавахме сигнализация отидохме пак на полето и се занимавахме в предаване на сигнали.

19 март, Сряда
Тази сутрин имахме устен изпит по тактика. Отговорих много хубаво и получих бал 12. След обяд ходихме в първо отделение и учихме артилерия за пушките. Научих няколко пушки.

20 март, Четвъртък
Днес цял ден четох артилерия за утрешния ден и до вечерта бях готов.

21 март, Петък
Днес имахме изпит по артилерия. Падна ми се за пушката "Кримка" и познаване на отзад пълнещи се оръжия. Получих бал 12. Днес застъпих дежурен по столова.

22 март, Събота
Днес сутринта четох фортификация, а след обяд почнах френски, но не можах да го науча както трябва, затова не вярвам да взема горен бал.

23 март, Неделя
Тази сутрин имахме изпит по френски език. Четох, превеждах и ми диктуваха някои правила. Получих бал 10.

24 март, Понеделник
След обяд към 1,5 часа се строихме с парадно облекло и с пушки и слязохме долу на двора, дето се наредихме и към 2 часа тръгнахме за гарата за да посрещнем новата Княгиня, НЦВ Елеонора Рейс Кьостриц. Като отидохме на гарата, ни построиха на шпалир близо до перона. Много народ беше излязъл за да посреща. Пред Орловия мост имаше арка с надпис "Добре дошла славна княгиньо!" Князът пристигна в 5 часа след обед, но до 6 часа стоя на гарата и приема поздравления, а в шест часът потегли с файтона си. На връщане минахме покрай Н. Ц. В. пред двореца и той беше излязъл във файтона заедно с Княгинята и от там тръгнаха надолу по Търговска улица. Народа се трупаше, викаше "Ура", а също и ние викахме.

25 март, Вторник
След обяд имахме изпит по фортификация. Отговорих доста хубаво, но не зная какъв бал ми е писал. 26 март, Сряда Днес нямаме изпит по нищо, а четох механика и фотография,и съвсем малко турски за утрешния ден, понеже съм сигурен, че ще мога да отговоря и без да зная.

27 март, Четвъртък
Днес имахме изпит по турски език. Бяхме в чайната стая. Изпита ме като ми зададе няколко изречения да ги преведа от български на турски. След обяд ни казаха баловете по фортификация и турски. Имах и на двете по 12.

28 март, Петък
Днес нямахме изпит по нищо, а се занимавах с топография. Материала е много, а времето малко, та да видя какво ще изкарам на тоя изпит.

29 март, Събота
Днес имахме изпит по топография. Падна ми се билет 13 и отговорих доста хубаво на билета си и ми зададе една задача, която я реших. След обяд ходихме на баня.

30 март, Неделя
Днес целия ден прекарахме в клас и то над книгата. Четох цял ден механика, но много ефирна наука и мъчна е, та да видим как ще се научи. Вярвам да може. Казаха ни баловете по топография. Имах бал 11.

31 март, Понеделник
Изпита остана за след обед. Преди се записах за болен от кашлица, но не останах в лазарета, а като се върнах отидох при нашите в големия салон и четохме. Докато бяхме в кабинета дойдоха с началника на училището един румънски генерал и един капитан. Капитанът знаеше български и говори. Питаха малко и си отидоха. След вечеря имахме кинематограф. Хареса ми се твърде много, понеже имаше хубави картини. След това художникът г-н А Митов държа сказка с проекционния апарат за Микел Аджело Буонароти. Чудесно говореше.

1 април, Вторник
Днес почнахме пак клас отново. След обяд първия час имахме фехтование тези, които сме избрани за празника на училището, а втория имахме машинна гимнастика. Сутринта ни казаха баловете по механика. Имах бал 12.

2 април, Сряда
След обяд имаше ротно учение. Поздрави ни началника с хубавия ни вид.

3 април, Четвъртък
Днес ходихме на обяд при г-н началника 7 души от нашия клас, които били най-силни по успех, както казват. Щом като дойде началника най-първо ни поздрави, а след това ни поздрави с добрия успех през II-я период и след туй насядахме на масата за обяд. Във време на обяда се водеше разговор от разни теми, но най-интересното за нас беше, че няма да имаме лятос отпуска, един месец снимки. Говорихме по много други разни въпроси.

4 април, Петък
След обяд първия час имахме фехтование, които бяхме избрани, а втория час имахме сигнализация. Третия час имахме малко учение и после ни събраха целия клас на песни зад щаба.

5 април, Събота
Днес отсъства преподавателя по аналитика. След обяд до 3,5 часът стояхме на двора, но преди да ни разпуснат по заповед на надзирателя пяхме целия клас.

6 април, Неделя
Днес след толкова време имахме отпуск. Аз излязох преди обяд и ми казаха, че ме търсили познати и след обяд след дълги лутания ги намерих. Бяха г-жа Събева. Върнах се в училището в 5 1/4 часа.

7 април, Понеделник
Днес се приготовлявахме за отпуск и за посрещане на Н. Ц. В., който щеше да дойде утре. Вечерта ходих при ротния командир за да се разберем по дневния въпрос.

8 април, Вторник
Днес бяхме с парадно облекло, понеже след литургията се пречастихме. След това началникът ни говори малка как да се държим в отпуск. След обяд към 3 часът дойде Н. Ц. В. с госта си. Нашата рота марширувахме покрай него, втора рота имаше учения с пушки, III рота машинна гимнастика, IV рота игри. След това всички минахме церимониялен марш и след него се построихме всички и Н. Ц. В. ни друсна следната реч:
"Юнкери и кадети, благодаря от сърце за вашето учение, за хубавите успехи, които днес можах да констатирам още веднъж. Вие днес ще се ползвате от отпуск по своите провинции, пожелавам ви да го прекарате весело, щастливо и честно и там по домовете с набожност и едно поведение отлично и както подобава и там дето сте да не забравяте, че сте мой юнкери и мой кадети и че вашето поведение даже в отпуск и моментално частно живеене да са винаги тъй както вашата служба. Ура!" След това ни пуснаха в отпуск и аз заминах още вечерта.

9 април, Сряда
Днес се явих в комендантството и след обяд ходих на езда с вуйчо си, който беше у дома.

10 април, Четвъртък
Тази сутрин пак ходих на езда вън от града към гарата. След обяд ходих из града.

11 април, Петък
Днес пак ходих на езда до р. Вит почти и се върнах. Вечерта ходих на черква заедно с Батоев и стояхме там до 11 часа и се разотидохме.

Юнкер Никола Батоев от Военното на Н. Ц. В. Училище - 1906 г.

 

12 април, Събота
Днес сутринта ходих на езда с К. Попов. Вечерта къде 11 часът отидох на черква в едната черква и след "Христос Воскресе" отидох в другата черква, дето стоях до 1 часът близо.

13 април, Неделя - ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Днес идваха ни гости на визита. Времето беше чудесно, след обяд ходих на разходка из градът заедно с Батоев.

14 април, Понеделник
Днес времето не беше толкова хубаво и след обяд валя дъжд, та не можах да изляза след обяда, а само сутринта

15 април, Вторник
Тази сутрин пак излизах на разходка и към 11 часа ходих на гости у Вълчеви. След обяд излизах на разходка с нашите. Вечерта ходих на литературно-музикална вечеринка.

16 април Сряда
Днес ходих с коня към 12 часа до гарата за да изпратя вуйчо си. След обяд ходих на разходка из градът.

17 април, Четвъртък
След обяд ходих на езда и към 4 часа се върнах и тъкмо се вдигнах и почна дъжд, който валя до вечерта и не можах да изляза повече.

18 април, Петък
Сутринта не излизах от къщи, понеже времето беше дъждовно. В един вестник прочетох скръбната вест, че съученика ни Р. Ребенов се самоубил с револвер. След обяд походих малко из града и посред нощ си тръгнах за София.

19 април, Събота
Пристигнах сутринта в 6,5 часът и се явих в училището в 8 часът сутринта. Ходихме на баня. След обяд взводния офицер ни говори за самоубийството на Ребенов.

20 април, Неделя
Днес времето дъжделиво. Сутринта стояхме в парка до 10 часът и от там ходих във библиотеката.След 3 часът ходих във библиотеката и стоях близо до 5. След вечеря имахме занимание. Идва в клас г-н началникът на училището.

21 април, Понеделник
Днес отново почнахме клас. Назначиха ме дневален I-а смяна и по тая причина отсъствах от третия и четвъртия час. След обяд имахме фехтование и един час гимнастика.

22 април, Вторник
След обяд имахме фехтование около 1,1/2 часа. След обяд съобщиха, че ще дойде Н. Ц. В. с някой гост и наистина тай дойде с баварския принц Георг. Марширувахме покрай него и госта. След като си отиде ни разрешиха по негова заповед отпуск до 9 ч. вечерта и аз излязох.

23 април, Сряда - Гергьовден
Днес аз излязох в отпуск преди обяд и бях на обяд у настойника. След обяд към 4,5 ч. ходих у едни познати, а до туй време стоях в къщи. Върнах се към 5 1/4 ч.

24 април, Четвъртък
Днес пак имахме учение три часа, но аз бях първия час на фехтование. Третия час имахме маршировка и пение.След вечеря имахме пение цялото училище.

25 април, Петък
Днес излизахме на фехтование на двора. Фехтовахме се поредично зад щаба. Втория и третия час след обяд имахме учение и пасивна гимнастика.

26 април, Събота
След обяд ходихме на баня, но преди това имахме медицински преглед. До вечеря бяхме на двора, а преди вечеря имахме хорово пение в салона. Пяхме новия химн.

27 април, Неделя
Днес ходих в отпуск преди обяд и бях на обед у Палазови. След обяд до 2,5 ч. бях у тях, а от там отидох у настойника си и към 5 ч. се върнах в училището.

28 април, Понеделник
След обяд имахме репетиция за игрите като се изпълни цялата програма. И аз ходих заедно с тия, които бяха за фехтование с рапири.

29 април, Вторник
След обяд пак имахме репетиция за всичко, което щеше да се прави на празника. Също излизахме и тези, които ще се фехтуваме с рапири. След това си отидохме при ротата.

30 април, Сряда
Днес според наредбата по училището нямахме клас, а сутринта до 9 ч. се построихме пред фронта и дойде началника. Минахме церемониален марш, пеехме двата химна и след това почнаха игрите и упражненията. излязохме и ние пак. Всичко трая около два часа. След обяд нямахме нищо и стояхме в ротата и парка.

1 май, Четвъртък
Днес тоже нямахме клас, а сутринта се приготовлявахме за утрешния ден. След обяд имахме отпуск до 5,30 часа и аз ходих. Отпускът беше за разнасяне на покани.

2 май, Петък - ПРАЗНИКА НА В. НА Н. Ц. В. УЧИЛИЩЕ
Сутринта бяхме с всичко ново и с бели блузи. В 8 часа слязохме долу и в 9 часа пристигна военният министър г-н генерал лейтенант Николаев и не много след него Н.В.Княза Кирил и Н.Ц.В.Княгиня Евдокия. Минахме церемониален марш, а след това пяхме двата химна. Те постояха още малко и си отидоха. Имаше много хора дошли от градът. Игрите свършиха към 12 часа, а след туй развеждахме гостите из училището.
На обяда пристигнаха всички господа офицер и преподаватели. На обяда началникът държа тост за Н.Ц.В.Княза, Н.Ц.В. Княгинята, Престолонаследника и целият царстващ дом. След това държа една реч за нас. След обяд стояхме до 5 часа.
Вечерта почна в 9 часа градинско увеселение и бал. Имаше хора много. В парка свиреше музиката на 1-и пех. полк. Там играхме няколко хора с гостите. Аз бях с едни познати през всичкото време. Тази нощ се пущаха ракети, балони, пускаха разни въртящи се слънца фугаси и други. такива. Изобщо празника мина много весело. Към 1,5 часа се разотидоха гостите, но преди това вдигахме началника на ръце и на изпращане пак го носихме на ръце до караулката с викове "ура". Тази нощ вярвам, че ще остане за дълго запечатана в паметта ми.

3 май, Събота
Заря игра в 8 часът. Имаше отпуск и аз излязох. Пуснаха ни с бели гимнастически блузи. Аз ходих на обяд у настойника си и към 5 часа се въртях в училището.

4 май, Неделя
Днес пак ходих в отпуск преди обяд., а след обяд ходих у едни познати да искам корсет за вечерната пиеса. Тази вечер играха от нашия клас пиесата "Женитба" комедия в две действия. Изиграха я много хубаво и трая до около 9 часът.

5 май, Понеделник
След обяд имахме 2 часа учения с пушките. Двата взвода бяха на полето вън от двора. Третия час имахме пение целия клас. Учихме нова песен "Ура, Ура"

6 май, Вторник
Първия час след обяд излизахме вън на двора, гдето взводния офицер ни разправя за измерване на висоти с ексиметърът и кипригелът. Третия час имахме единично обучение по стрелба по разни цели.

7 май, Сряда
След обяд имахме само един час учение на полето. Имахме отдаване на чест, рапортуване и разни прозби към началника. Останалото време до занимание стояхме в парка.

8 май, Четвъртък
След обяд в 2 часа тръгнахме за арсенала целия клас. Там обиколихме машинното отделение и там където се правеха гилзите и куршумите и постепенната им обработка. След това отидохме на стрелбището, гдето правиха опити с хронографа и крешера. Най-сетне отидохме при картечницата с нея изстреляха 250 патрона на едно място с разсейване и още с 250 ни се показа пробивната сила. След това г-н капитан Стоименов хвърли с ръка една бомба негово изобретение.

9 май, Петък
След обяд първия час имахме военна педагогия. Втория и третия час излязохме на полето от вън оградата и един час имахме прилагане караулната служба на практика, а втория час имахме обучение по стрелба.

10 май, Събота
След обяд стояхме до 2 часа в ротата, а от 2 в парка до вечеря. След вечеря бяхме в парка, гдето свири музиката почти до проверка. Изсвири и две хора, та си поиграхме малко. Казаха поведенията. Моето е качено от 11 на 11.5.

11 май, Неделя
Днес имаше молебен пред фронта и след молебена г-н преподавателя Хр. Въргов държа една реч. В отпуск излязох преди обяд и обядвах у настойника си. След обяд отидох да викна един другари излязохме да се поразходим из града.

12 май, Понеделник
Първия час след обяд имахме учение на двора. Занимавахме се с приспособяване към местността и измерване разстояния, а втория час имахме пак от караулната служба, смяна на постовете. Петия час имахме пение.

13 май,Вторник
Първия час след обяд имахме машинна гимнастика. Дохожда началника при нас и постоя няколко време. Втори час имахме военна педагогия, а третия се занимавахме с "за бой с нож", удар с приклада и разни отблъсквания.

14 май, Сряда
След обяд имахме един час ротно учение на двора и то повечето беше подравняване и маршировка. На връщане се върнахме в строй за парад с песни и ни наваля дъжда, та ни измокри пушките, та ги чистихме.

15 май, Четвъртък
Днес застъпих дневален I смяна. След обяд преподавателят г-н Козловски държа беседа върху Гръцко-Турската война през 1897 год. Той говори около 1 и 1/2 часа. След това нашите имаха учение вън на двора.

16 май, Петък
Преди обяд имахме най-първо единично обучение, а след това малко взводно. След това се строихме цялата рота и имахме ротно учение и то маршировка до края на последния час и хубавичко се изморихме. Наказа ме взводния офицер един наряд не послужба, за дето като дневален, не съм се просил да заведа един случайно заболял в лазарета и за гдето не съм го записал в книгата.

17 май, Събота
Днес свършихме клас и във вторник на 20-и т. м. почваме изпитите. След обяд имахме генерална репетиция за утрешния парад. Вечерта II спец. клас даде драмата "Отечество" от Викторино Сарду, играха доста хубаво.

18 май, Неделя
Сутринта към 8 и1/2 часа се строихме за парад и към 9 и 1/4 тръгнахме за парада. Парада беше пред Св. Крал и го приемаше г-н военния министър. Минахме доста хубаво. След обяд имахме отпуск, но аз не ходих, а четох.

19 май, Понеделник
Днес целият ден прекарах в четене, както и всички. Грозен зор има а утре, та да видим как ще се изкара.

20 май, Вторник
Изпитът по фортификация почна в 8 часът, но преди да почне дойде началника и ни поздрави и ни пожела успешно да прекараме изпитите. Имаше комисия , в която влизаха преподавателя г-н майор Лудогоров и г-н капитан Спиридонов. Изпитваха ме по обяд и отговорих на всичко.

21 май, Сряда
Днес цял ден четох за утре законоведение и то сутринта и след обяд в парка на чист въздух, на не може да се чете много, и понеже е неудобно. Сутринта имахме един час гимнастика.

22 май, Четвъртък
Днес имахме изпит по законоведение с комисия освен преподавателя още г-н майор Балкански и г-н капитан Туйков. Отговорих доста хубаво. След обяд бях в клас и през всичкото време четох механика. Страшно ефирна работа била.

23 май, Петък
Днес се готвих по механика. Четох, четох, ама все мисля, че няма да изкарам хубаво. Казаха ни баловете по фортификация. На първия имам 11.66, а на втория 12.

24 май, Събота
Днес държахме изпит по механика. Аз държах чак след обяд. Билета, който ме се падна не го знаех хубаво и затова получих бал 9. Разсипаха ме съвсем.

25 май, Неделя
Днес четох военна история, но много трудна работа била. До вечерта не успях да прочета един път материала.

26 май, Понеделник
Сутринта почна изпита по история и ме изпитаха чак към обяд. падна ми се лесен билет, та отговорих и вечерта ни казаха баловете. Имах 10.66

27 май, Вторник
Днес учих артилерия, понеже по френски език ще ни даде диктовка, та няма какво да се чете. Вечерта свири оркестъра в парка. Сутринта в 10 часа ни водиха да се къпем в езерото. Чудесно нещо беше и приятно!

28 май, Сряда
Днес държахме писмен изпит по френски език. Зададоха ни диктовка и превод. След това ходихме на езерото да се къпем. Четох след обяд аналитика.

29 май, Четвъртък
Днес четох аналитика. След обяд се облякохме в черни панталони и нови блузи и към 2,5 часа се строихме долу, дето ротния командир ни каза, че щял да идва някой си принц Напалеон на служба в Америка. Изпита отложиха за утре сред обяд. Казаха ни баловете по френски език. Имах бал 11.

30 май, Петък
След обяд почна изпита по аналитика. Издържах доста хубаво и получих бал 11.

31 май, Събота
Днес имахме писмен изпит по турски език. Зададоха ни 6 изречения и три думи да се спрегнат в спомагателния глагол.

1 юни, Неделя
Днес имахме писмен изпит по турски език. Зададоха ни няколко изречения да ги преведем и да спрегнем някои глаголи. След обяд се занимавах с топография.

2 юни, Понеделник
Днес ни казаха, че изпита се отлага за няколко дена. След обяд ходихме на гарата да посрещаме сегашния владетел на Гобург именно Н.К.В. Принц Едуард с жена си Принцеса Аделаида. На връщане минахме през двора на двореца церемониален марш пред тях.

3 юни, Вторник
Тази сутрин станахме в 4,5 часа и ходихме на лагера на репетиция за парада. парада прие г-н генерал майор Тошев. Върнахме се в училището в 10,5 часа.

4 юни, Сряда
Сутринта имахме на двора един час репетиция и след обяд още един час. Останалото време си уреждахме облеклото и четох малко.


©1999   Любов Винарова. Всички права запазени. Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Любов Винарова